avrupa.jpg

Avrupa Dil Portfolyosu

AVRUPA KONSEYİ

Türkiye, kendisini İzlanda’dan Azerbaycan’a kadar uzanan 47 ülkeden oluşan bir ailenin bir parçası yapan Avrupa Konseyi’nin bir üyesidir. Bu ülkelerde yaşayan milyonlarca genç insan pek çok deneyim ve ilgi konularını paylaşırken aynı zamanda da farklı dillerde, kültürlere ve tarihlere sahiptirler. Avrupa Konseyi, diğer insanları ve onları sizden farklı yapan şeyleri anlamanız ve onlara saygı duymanız için size yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Avrupa Dil Portfolyosu, yeni diller öğrenmenizde ve diğer kültürleri anlamanızda size yardımcı olması için hazırlanmıştır.
 

Avrupa Dil Portfolyosu, Avrupa Dilleri öğretimi ortak çerçeve programı ile bağlantılıdır ve Avrupa Konseyine üye ülkelerin bakanlar komitesinin modern batı dilleri ile ilgili (98) 6 nolu tavsiye kararı ile onaylanan ilke ve yönergeleri yerine getirir.

 

AVRUPA DİL PASAPORTU

Avrupa Dil Portfolyosu Nedir ?

Okulda veya okul dışında dil öğrenen veya öğrenmiş kişilerin, dil öğrenme konusundaki deneyimleri ile yaşadıkları kültürel deneyimleri kayıt edip ifade edebilecekleri bir dökümandır.

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı' na ( The Common European Framework ) dayalı bir değerlendirme sistemidir. "Öğrenen Özerkliği" ve "Kendini Değerlendirme" bu portfolyonun dayandığı eğitim kavramlarıdır.

Avrupa Dil Portfolyosu'nun BölümleriDil Pasaportu :Konuştuğunuz diller ve düzeyleri ile ilgili bazı kişisel bilgiler ve Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü' nce geliştirilmiş dil düzeyi göstergeleri bulunur.Yabancı Dil Özgeçmişi :Kendini farketme ( öğrenmeyi öğrenme ), kültürlerarası deneyimler ve "yapabilirim" ifadeleri ( kendini değerlendirme ) yer alır.Dosya :Sertifika, diploma, proje örnekleri ve makaleler gibi belgeler bulunur.CEF ( Common European Framework) Dil Düzeyi Göstergeleri Avrupa Dil Portfolyosu' nda 6 dil düzeyi (A1,A2,B1,B2,C1,C2) bulunmaktadır. Aşağıdaki çizelge "Küresel Ölçek" ( Global Scale ) olarak adlandırılır.